HYDROMAJ Zbigniew Majchrzak przewody hydrauliczne serwis mobilny

Nasze przewody dla twojego biznesu

produkcja,naprawa przewod65533w hydraulicznych serwis mobilny śruby liny stalowe

nasza oferta

W naszej ofercie znajdziecie państwo:
- przewody hydrauliczne do wszelkich zastosowa� w przemy�le,rolnictwie,lesie i na budowie
- szybkoz��cza ,redukcje,tr�jniki ,rozdzielacze WARY�SKI
-narz�dzia WARY�SKI (nasadki,klucze wkr�taki i inne)
-liny stalowe i osprz�t (szekle, haki,kausze i inne)
-�ruby sze�ciok�tne i imbusowe w klasie twardo�ci 10.9 i 12.9
od M6 do M30 ,pr�ty gwintowane kl 10.9

Przewody hydrauliczne gumowe z jednym,dwoma(max DN38mm) lub czterema oplotami stalowymi(max DN 32mm) do 425 BAR , termoplastyczne, PTFE,przewody gumowe do myjek wysokoci�nieniowych do 400 BAR oraz do klimatyzacji.
Wszystkie przewody wykonujemy w dowolnej d�ugo�ci i konfiguracji oku� wed�ug indywidualnych potrzeb zamawiaj�cego
Dysponujemy okuciami prostymi,45 stopni i 90 stopni z gwintami metrycznymi i calowymi
BSP,JIC,ORFS oraz ko�nie�owymi SAE


Z uwagi na ogromn� ilo�� konfiguracji nie mo�emy panstwu przedstawi� oferty cenowej ale zapewniamy �e nasze ceny s� konkurencyjne.
Zam�wienia i zapytania ofertowe przyjmujemy drog� elektroniczn� biurohydromaj@wp.pl oraz telefonicznie (po z�o�eniu zam�wienia mailem prosimy o potwierdzenie telefoniczne) realizujemy od r�ki,wysy�ka na terenie ca�ego kraju (na nasz koszt zam�wienia powy�ej 1600z�).

NOWO�� !!!!!!!!

Serwis mobilny przewod�w hydraulicznych
Dysponujemy specjaln� g�owic� zaciskow� kt�ra umo�liwia napraw� przewodu bezpo�rednio
na maszynie bez konieczno�ci jego demontowania pod warunkiem dostatecznej ilo�ci miejsca
na jej ustawienie.

Zapraszamy do wsp�pracy !!

HYDROMAJ Zbigniew Majchrzak
ul Wi�niowa 5
78-200 Bia�ogard
tel:+48 601 651 186

e-mail; biurohydromaj@wp.pl